foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Атом — якесь дивне утворення. Він складається з елементарних частинок (електрон, протон, нейтрон й ін.). Таких частинок (враховуючи й частинки-резонатори) вже відкрито понад 200. Власне — це не частинки, але й не хвилі, і не суміш їх, а якісь особливі утворення, які ні з чим не можемо порівняти, яких зовсім не можемо уявити. Відомі нам фізичні закони не надаються до світу елементарних частинок, бо там: 1) час і простір зовсім інші і порівнювати їх з нашим часом і простором не можна (деякі вчені кажуть, що там часу, мабуть, зовсім нема); 2) нема об`єму в нашому розумінні; 3) нема траєкторій (шляху руху), хоч ввесь час відбувається рух; 4) для фотона (найменша частинка світла) часу не існує і т. п. Елементарна частинка, коли ЇЇ розіб`ємо (а це вже роблять), утворює не частки (дольки) частинки, а інші елементарні частинки, які іноді бувають більші, ніж сама частинка, яку розбито.
А ядро атома! Воно криє в собі надзвичайно велику силу (атомна бомба), яка тільки при певних умовах виявляється.
Атом побудовано з певним ступенем стійкости, і певним ступенем мінливости. І це конче потрібно, бо інакше було б неможливе утворення чогось упорядкованого більш складнішого, тобто не було б ніяких речей: ні зірок, ні планет, не говорячи вже про життя.
Наука встановила, що елементарні частинки, з яких складається атом — це згустки енергії. Значить увесь матеріяльний світ (а він складається з атомів) — це тільки різні комбінації згустків енергії. Але ж енергія — неречовинна! І от неречовивне робиться речовинним.
Неуявимий, якісно зовсім інший мікросвіт (область атома) утворює уявимий, відомий нам світ!
Що дивно: в мікросвіті нема розмірів, нема форм, панує принцип неозначености. І цей неупорядкований світ утворює упорядкований. З приводу цього проф. Гарвардського університету (С.Ш.А.) Дж. Уолд пише (з ним погоджуються й матеріялісти Радянського Союзу): „З`явлення розміру І форми, перехід від неозначеносте до все збільшеного певного порядку в матеріяльній організації — в цьому одна з сутностей історичного розвитку Всесвіту" („Наука и жизнь". Москва. 1967. ч. 1, ст. 79).
В будові атомів ми бачимо надзвичайну розумність.
Навіть матеріялісти тепер вже пишуть: „Декілька років тому в складному світі елементарних частинок вдалося побачити стрункість, систему, симетрію, а значить і красу" („Знание — Сила". Москва. 1968, ч. 2, ст. 24).
Невже ця дивно-розумна будова атомів сталася сама собою?
Матеріялісти кажуть: закони природи; кажуть, що матерія сама в собі криє всі закони природи, і при певних станах матерії ці закони виявляються. Зупинимося трохи на цьому.
Матерія є в безперервному русі і змінах. Коли нема певного стану матерії, то нема й відповідного закону, бо ж не можуть закони природи існувати окремо від матерії, поза матерією.
Ще порівнюючи не так давно (декілька мільярдів років тому) всього відомого нам матеріяльного всесвіту не існувало. Тоді вся матерія скупчувалася, вміщалася в математичній точці, а математична точка не має ніяких розмірів: ні довжини, ні ширини, ні товщини; розмір її — нуль, ніщо. (Про це в кінці книжечки ще будемо говорити). Тоді атомів не було. Не було і всіх відомих нам законів природи. Стався вибух, і матерія почала поширюватися, почали утворюватися атоми, молекули і т. д. (Матерія поширюється і тепер).
І от за такий порівняно короткий час сама матерія, створюючи „на ходу" незчисленну кількість різних, але суворо відповідних законів, цілеспрямовано розвинулась до людського розуму?
Виходить матерія „чудодійна": знає коли, які і як утворити закони, щоб був розвиток. Підкреслюємо — розвиток, а не випадкове утворення тих чи інших форм матерії. І матеріялісти ввесь час підкреслюють саме розвиток матерії: від
нижчого до вищого, від простого до складного. Цей розвиток йде цілеспрямовано, що не заперечують і матеріялісти. Особливо це ми бачимо в житті.
Хто ж намічає цю ціль? Хто має знання й силу спрямовувати до цієї цілі? Намічати ціль — це значить заглянути в майбутнє. Виходить, матерія здатна бачити майбутнє. Але ж це обоження матерії! А обожувати її не можна, бо вона обмежена. Напр., чи може статися океанський пароплав з його машинами й різноманітним обладнанням сам собою без участи людини? Кожному очевидно, що ні. Потрібний розум людини. А от життя набагато, набагато складніше, ніж океанський пароплав (Далі це будемо бачити).
Закони природи обмежені, вони не є „абсолютами". Під тиском науково стверджених фактів матеріялісти тепер вже пишуть таке: „Ми повинні бути готові до того, що багато тверджень, які в наш час здаються нам непохитними, а також деякі закони, які ми вважаємо „абсолютними" (напр., закон збереження матерії і руху), в міру дальшого розвитку ваших знань виявляться зовсім не такими „непохитними" й не такими „абсолютними" („Знание — Сила." Москва. 1968, ч. 2, ст. 45).
Ці знання (факти) вже є, але нелегко матеріялістам відмовлятися від того, що лежить в основі їх науки.
Закони природи обмежені, і разом з тим на них є печатка Чи`єїсь Мудрости. Цю Мудрість матеріялісти бачать, але в своїй упертосте не хочуть визнати Того, Хто поклав цю печатку, а обожують саму матерію. Вони пишуть: „Різні закони збереження (енергії, імпульсу, моменту кількосте руху й ш.) — це не що інше, як наслідок стрункосте, упорядкованосте, гармонії природи". (А. Богуш, Л. Мороз „Злементарні частиці". Минск. 1966, ст. 97).
Таким чином, різнородні атоми, які складаються з елементарних частинок матерії побудовані надзвичайно розумно.
Наука в наш час вивчає атоми і елементарні частинки. А чи нема чогось ще дрібнішого? Не знаємо. Науковці припускають, що існують ще менші ніж елементарні частинки, і назву їм дали — кварки, але їх доводиться наділяти фантастичними якостями, щоб вони могли утворити елементарні частинки. Як приклад, можна навести таке: чи можна з великого «пароплава, не втрачаючи матеріялу, зовсім не втрачаючи, зробити звичайний малий човен? Фантастика? А от таку фантастику доводиться допускати щодо кварків. А може це так і є?
А чи нема ще менших частинок, ніж кварки? Ніхто не може ствердити цього, як ніхто не може й заперечити.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2