foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

В наш чac атеїзм сильно наступає. Він наступає по всьому світі незалежно від політ^ної системи країн. Атеїсти є не тільки в комуністичнux країнах; багато їх в СІЛА, є вони в Англії, Франції, Канаді й ін. країнах.
Для поборення релігії, зокрема Християнства, атеїсти використовують всі засоби: школу, радіо, телевізію, кіно, чaconucu, журнали, книжки, наукові установи, політику.
Дехто пов`язує атеїзм тільки з комунізмом. Але це не зовсім так. Комунізм — ,е політічна система, а атеїзм — світорозуміння. В основному існує два головних види світорозуміння: ідеалістичне (з яким пов`язана релігія) і матеріялістичне (з якого виходить атеїзм).
Атеїст не обов`язково є комуніст. Не можна вважати, що атеїстом є тільки комуніст, бо цим залишаються поза увагою атеїсти, які є тут, у вільному світі. Такі атеїсти, виcтyпaюu проти комунізму, здобувають собі довір`я і, к-ристуюгись цим, сіють антихристиянське насіння.
Атеїзм (матеріялізм) ввесь zac підкреслює, що він стоїть тільки на ґрунті науки. Але це не так, бо cyчacнa наука встановила багато фактів, які не можна вкласти в рамки матерії. На жаль, багато хто не знає про це; не знає також, що матеріялізм фактично віра, сліпа віра, бо у всі основи матеріялізму треба тільки вірити, без будь якої надії мати коли-небудь наукове підтвердження. Напр., їх віра, що існує тільки матерія й більш нічого, що матерія вічнa, що кількість її 6eзконечна, що розвиток матерії від нижчого до вищого стався сам собою й ін.
Cyчacнa наука спостерігає деякі явища, для пояснення яких матеріялісти вдаються вже до віри в існування іншо-структурних форм матерії, де нема ні атомів, ні електронів, ні всіх тих законів природи, що діють у нашому атомному матеріяльному світі.
Через те, що ми „атомної" структури, то ті інші структури матерії зовсім неприступні для нас і ніколи не будуть приступні. Це кажуть самі матеріялісти.
Матеріялізм (атеїзм) — це тільки сліпа віра.
В Християнстві ж вipyючa людина „серцем" сприймає Бога, а розум, 6aчaчu „сліди" Бога в матеріяльному світі,зміцнює віру. Таким чином, в Християнстві і „серце" і розум дають міцні основи для віри в Бога.
Завдання цієї книжечки показати, які є підстави для свідомої віри в Бога.
Завдання цієї книжечки показати „сліди" Бога в світі. А їх ми бачимо в симетрії, гармонії, цілеспрямованості, красі, взагалі в надзвичайній розумності у всьому і на всьому в світі.
Св. An. Павло пише, що Бог пізнається, коли розглядаємо Його творіння (Рим. 1:19-20). Подібне говорить і Христос (Мате. 6:28-30).
Завдання цієї книжечки розбудити бажання глибшого дослідження, глибшого пізнання Християнства.
Можна вважати, що в Радянському Союзі міститься офіційний центр войовничого атеїзму (матеріялізму). Атеїсти Радянського Союзу використовують всі думки атеїстів, що живуть у всіх країнах світу.
Ті, хто має сумнів, можуть не довіряти вченим — віруючим, тільки тому, що вони віруючі. Але коли це ж говорять матеріялісти — атеїсти, то тут вже справа інша.
Ось тому в цій книжечці приділяється дуже багато місця висловлюванням науковців і філософів Радянського Союзу. Найсильніша зброя проти атеїзму — це висловлювання самих же атеїстів, бо виключена ріг, щоб вони щось навмисно написали на користь релігії, Християнства.
І коли вони визнають щось неприємне для них, то значить примушені те визнати. Визнають не зразу, а тільки тоді, коли дальше їх заперечення робиться вже безглуздим. Зрозуміла ріг, що неприємні для них факти вони намагаються якось втиснути в рамки матерії,алє це їм не вдається, бо не все можна вкласти в рамки матерії.
В наш гас багато хто посилається на науку. Але мало сказати: „наука довела", а треба й показати це на конкретних прикладах. Ці приклади, конкретні приклади, ми й наводимо в книжечці.
Для зрозуміння їх потрібні хоч елементарні знання з фізики, хімії, біології й астрономії, бо ж приклади з науки.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2