foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Гавриїл -один з архангелів; в християнстві вважається ,що він благовіствував про народження Ісуса Христа. Див. Джибрил.

Гадання -див. Мантика.

Газават - (ісл.) священна війна проти невірних.

Ганеша - (інд.) бог мудрості та сили, зображується з головою слона.

Гедонізм (від грецьк. `задоволення`) - принцип, згідно з яким вищою метою та основним стимулом людської поведінки є насолода та задоволення; Г. протилежний аскетизмові.

Геєнна (євр.) - (іуд., христ., ісл.) - одне з позначень пекла, синонім вічної загибелі грішників.

Геката - давньогрецька богиня мороку та чарівництва.

Геліос (грецьк.) - давньогрецький бог Сонця.

Геомантика , геомантія - вид мантики,сукупність окультних уявлень та практик, пов`язаних з енергетикою земної поверхні. Різновидом Г. є лозошукацтво. Див. Фен-шуй.

Георгій-Побідоносець (кінець ІІІ ст.- 303) -один з найбільш шанованих христ. святих великомучеників.

Гермес -давньогрецький бог, аналогічний давньоєгипетському Тоту і Меркурію, покровитель торгівлі та проводник душ до аїду.

Гермес Трисмегіст - ГермесТричі Величний, легендарний автор і приписуваний йому корпус текстів оккультно-містичного характеру, близький до гностицизму.

Герметизм -напрямок в містичній літературі, що пов`язується з Гермесом Трисмегістом.

Глоссолалія -промовляння слів і текстів незнайомими в т.ч. давніми мовами. Як правило відбувається в стані екстазу під час радіння.

Гностицизм (від грецьк.`знання`) -релігійно-філософські та містичні вчення пізньої античності. Розрізняють християнський, іудейський та язичницький Г.

Голгофа (арам. `череп`) - пагорб поблизу Єрусалима, місце прилюдних страт і розп`яття Ісуса Христа.

Гомілетика - (христ.) богословська дисципліна, що викладає мистецтво проповіді та церковного красномовства.

Господь (від санскр.Джаспаті - `володар роду`) -іменування Бога в монотеїзмі та верховного бога в деяких політеїстичних вченнях.

Греко-католицькі церкви - церковні організації, що підпорядковані Ватикану, але зберігають православну обрядовість. Гк.Ц. існують в Україні, Білорусії, Ефіопії та інших країнах. Див. Уніатство.

Гріх -порушення заповідей, або інших релігійних законів.

Гріхопадіння - (бібл.) первородний гріх людства, порушення Адамом та Євою заборони Бога вживати плодів з дерева пізнання добра та зла в Едемському саду.

Гугеноти -французькі кальвіністи.

Гуни (санскр. `якості`) - (інд.)три якості пракріті - тамас, раджаста саттва.

Гуру - (інд.) духовний вчитель.

Гавриїл -один з архангелів; в християнстві вважається ,що він благовіствував про народження Ісуса Христа. Див. Джибрил.

Гадання -див. Мантика.

Газават - (ісл.) священна війна проти невірних.

Ганеша - (інд.) бог мудрості та сили, зображується з головою слона.

Гедонізм (від грецьк. `задоволення`) - принцип, згідно з яким вищою метою та основним стимулом людської поведінки є насолода та задоволення; Г. протилежний аскетизмові.

Геєнна (євр.) - (іуд., христ., ісл.) - одне з позначень пекла, синонім вічної загибелі грішників.

Геката - давньогрецька богиня мороку та чарівництва.

Геліос (грецьк.) - давньогрецький бог Сонця.

Геомантика , геомантія - вид мантики,сукупність окультних уявлень та практик, пов`язаних з енергетикою земної поверхні. Різновидом Г. є лозошукацтво. Див. Фен-шуй.

Георгій-Побідоносець (кінець ІІІ ст.- 303) -один з найбільш шанованих христ. святих великомучеників.

Гермес -давньогрецький бог, аналогічний давньоєгипетському Тоту і Меркурію, покровитель торгівлі та проводник душ до аїду.

Гермес Трисмегіст - ГермесТричі Величний, легендарний автор і приписуваний йому корпус текстів оккультно-містичного характеру, близький до гностицизму.

Герметизм -напрямок в містичній літературі, що пов`язується з Гермесом Трисмегістом.

Глоссолалія -промовляння слів і текстів незнайомими в т.ч. давніми мовами. Як правило відбувається в стані екстазу під час радіння.

Гностицизм (від грецьк.`знання`) -релігійно-філософські та містичні вчення пізньої античності. Розрізняють християнський, іудейський та язичницький Г.

Голгофа (арам. `череп`) - пагорб поблизу Єрусалима, місце прилюдних страт і розп`яття Ісуса Христа.

Гомілетика - (христ.) богословська дисципліна, що викладає мистецтво проповіді та церковного красномовства.

Господь (від санскр.Джаспаті - `володар роду`) -іменування Бога в монотеїзмі та верховного бога в деяких політеїстичних вченнях.

Греко-католицькі церкви - церковні організації, що підпорядковані Ватикану, але зберігають православну обрядовість. Гк.Ц. існують в Україні, Білорусії, Ефіопії та інших країнах. Див. Уніатство.

Гріх -порушення заповідей, або інших релігійних законів.

Гріхопадіння - (бібл.) первородний гріх людства, порушення Адамом та Євою заборони Бога вживати плодів з дерева пізнання добра та зла в Едемському саду.

Гугеноти -французькі кальвіністи.

Гуни (санскр. `якості`) - (інд.)три якості пракріті - тамас, раджаста саттва.

Гуру - (інд.) духовний вчитель.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2