foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

– співають московські батюшки, претендуючи на Катерининську церкву Чернігова

Мілітаризація Української Православної Церк-ви Московського Патріархату йде повним ходом. Найгірше у цій ситуації українській армії та безпеці держави в цілому. Адже як може навчити українсь-кому патріотизму іноземна релігійна організація? Абсурдність, з точки зору національної безпеки, тут очевидна. Навряд чи російських військовиків перед тим, як направити в Чечню, відправляють на богослу-жіння до вахабітів. В українському війську російські батюшки часті гості. І раді бачити їх не стільки солда-ти, скільки керівники, що звикли по десять разів пере-страховуватися, "аби чого не було". Частенько до справи втручаються і місцеві глави держадміністра-цій, додаючи своїх п\'ять копійок, аби було десять.

Подібна ситуація нещодавно склалася на ста-родавній Чернігівщині. До обласної державної ад-міністрації звернулися окремі представники війсь-кових частин Чернігова (швидше за все, підбурені батюшками УПЦ МП) з пропозицією створити в міс-ті "військовий храм для проведення військово-пат-ріотичної та виховної роботи з молоддю та військо-вослужбовцями". У самій цій пропозиції не було 6 нічого страшного, якби не два моменти. По-перше, цей "військовий храм" пропонується створити під юрисдикцією Московської Патріархії, яка, загаль-новідомо, є тією ж усюдисущою п\'ятою колоною в Україні. По-друге, саме "створення" є лише претен-зією на стародавню пам\'ятку Чернігова — Катеринин-ський храм, який тривалий час використовується як музей. Отож підступну логіку філії РПЦ прорахува-ти дуже легко, крокодилячі сльози про патріотичне виховання тут ні до чого, головне — захопити ще одну українську святиню. Подейкують, що під цією пропозицією вже готове підписатися й керівництво області, напевно, сподіваючись отримати навзамін якусь залізну цяцьку, яка іменується в колах нових росіян і криміналітетом церковним орденом.

"У цей же час ті самі чиновники вже багато років ігнорують існуючу й законно зареєстровану козацьку громаду УПЦ Київського Патріархату, до складу якої увійшли також члени Православного братства св. апостола Андрія Первозваного, інтелі-генція міста Чернігова. Отже, виникає враження, що обласна державна адміністрація віддає перевагу представникам закордонного релігійного центру, надаючи їм необмежені права в отриманні церков-них приміщень", — говориться у відкритому листі до голови Чернігівської обласної держадміністрації М.П.Бутка, підписаному керівниками та активістами регіонального Комітету захисту українського пра-вослав\'я, Ніжинського міського товариства укра-їнської мови "Просвіта" імені Тараса Шевченка, Ніжинського товариства "Меморіал" й інших просвітницьких організацій краю.

У цій історії наступу орди панотців УПЦ Московської Патріархії на українську армію є ще один небезпечний і показовий момент. Не секрет, що серед священиків цієї релігійної організації ба-гато людей з, м\'яко кажучи, нетрадиційною сексу-альною орієнтацією (слава про "блакитних" УПЦ МП у рясах іде луною по російських мас-медіа). Отож, чи навчать наших солдатів і юнаків патріо-тизму та моралі такі служителі культу, наразі не відомо, а от збочити можуть. Чим не диверсія?

Юрій ДОРОШЕНКО,
газета "Україна молода",
23 лютого 2000 року

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2