foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Нове дослідження співпраці духовенства МП в Україні з Гітлером

Наукове товариство Святого митрополи-та Петра Могили явило світові нову працю ві-домого дослідника суспільно-церковного жит-тя ХХ століття Артура Губара (Артур Губар. Духовенство Московської Патріархії в Україні на службі у Гітлера: 1941-1944 роки. – К., 1999). Не надто великий обсяг дослідження, далекий від багатотомності, компенсується актуальністю та недослідженістю теми. Автор брошури, спираючись на історичні факти, на грунті маловідомих документів, спогадів оче-видців аналізує замовчувані у радянській істо-ріографії реалії активної співпраці духовенства Московської Патріархії з німецькими нацист-ськими загарбниками. Публіцистична манера викладу робить працю цікавою не лише для науковців, а й для широкого кола читачів. Можна без перебільшення сказати, що якщо про співпрацю та про фактичне створення сталінською владою, за безпосередньої участі Берії, Московської Патріархії РПЦ вперше заявив і документально підтвердив це відомий правозахисник священик Глеб Якунін, то першим в Україні дослідником зв\'язків цієї релігійної організації з іншим антилюдським режимом став Артур Губар.

"Правдива історія завжди залишає, ніби на середньовічних повіях, в тій чи іншій формі тавро ганьби, яке неможливо змити. Для Мос-ковського Патріархату це тавро – співпраці з найжахливішим режимом в історії людства – самозваним "Третім рейхом" Адольфа Гітлера", - такими словами завершує своє дослідження автор. У це можна повірити лише ознайомив-шись із текстом. Бо тільки на прикладах конк-ретних фактів бачиш, як швидко МП змогла "зорієнтуватися" в нових політичних умовах Другої світової війни. Як швидко священики Російської Церкви з агентів НКВС перетвори-лися на прислужників нацизму. З історичного забуття постає картина "дивної" прихильності гітлерівців до так званої "автономної" право-славної церкви та стає зрозумілим, чому остан-ні так вороже ставилися до справді національ-ної УАПЦ. Навіть за зізнанням автора, праця є лише початком широкого дослідження правди-вої історії Російської ("Русской") Православної Церкви – Московського Патріархату.

Юрій ДОРОШЕНКО,
аспірант Київського університету імені Тараса Шевченка,

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2